Nhóm hỗ trợ SBOTOP của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn với bất kỳ câu hỏi chung nào liên quan đến SBOTOP. Bạn có thể liên hệ Bộ Phận Hỗ Trợ SBOTOP qua:

TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP

Nhấp vào đây để được cố vấn thân thiện của chúng tôi hỗ trợ tức thì vì chúng tôi chưa thể cung cấp dịch vụ qua BlackBerry Chat.

E-MAIL

Để được hỗ trợ xa hơn hoặc bạn có các thắc mắc khác về các vấn đề chung, vui lòng liên hệ Nhóm Hỗ Trợ SBOTOP của chúng tôi qua email: support@sbotop.com

TELEPON

Tiếng Indonesia: +6221 5085 1301
Tiếng Việt: +8428 4458 1100
Tiếng Thái: +66 20321648
Số điện thoại tại Châu Âu: +44 2033188726
Châu Á: +63 2 8856 2992
Ấn Độ: +91 2271279166

SKYPE

Liên hệ chúng tôi tại địa chỉ skype của SBOTOP: support@sbotop.com

Telegram

Liên hệ chúng tôi qua Telegram: +639617722077
*Hiện tại Telegram chỉ hỗ trợ tiếng Việt

WhatsApp

Tiếng Anh: +63 916 488 2491
Tiếng Trung Quốc: +63 916 488 2487
Tiếng Indonesia: +63 916 488 2500

LINE

LINE ID dành cho vấn đề chung: @903orbdo
LINE ID dành cho vấn đề Nạp Tiền: @719qqrqe
*Chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Thái

Kakao Talk

Liên hệ chúng tôi qua KaKao Talk:  @sbotopkr
*Kakao Talk hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Hàn.

Viber

Liên hệ chúng tôi qua Viber: +63 961 772 2077
*Viber hiện chỉ hỗ trợ bằng Tiếng Miến Điện.